Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
  • 作家相片李奧

每月幣評(四月)個人做法

如果大家有留意實戰倉都知道,實戰倉差唔多去到一倍的盈利了,暫時我都滿意實戰倉的回報,主要是希望做到無論市況如何,資產都穩定地增長。(由於實戰倉的資產相對地少而且希望「快賺」,所以我保留現金的比例比較多😜。)

要讀取更多嗎?

訂閱 leleleo.com 持續閱讀此專屬文章。

21 次查看0 則留言

Bình luận

Không thể tải bình luận
Có vẻ như đã có sự cố kỹ thuật. Hãy thử kết nối lại hoặc làm mới trang.
bottom of page